top of page

Mallar 

Användbara mallar för att utveckla ditt företag och din idé. Vi brukar rekommendera dessa inför ett möte med oss. 

Frågeguide

Affärsplan

NABC

Business Model Canvas

Frågeguide

Innan du startar är det bra att svara på en del frågor för att komma vidare. Ladda ner våra frågor och du har tagit ditt första
steg mot att komma igång med ditt företag

Affärsplan

Affärsplanen är ett dokument för att beskriva ditt företag både för dig själv och för andra intressenter. Det är ett levande dokument som bör uppdateras utifrån hur företaget utvecklas

NABC

NABC-modellen fungerar som ett stöd för att definiera din idé och förbereda en kärnfull pitch genom att den utmanar dig att tänka igenom vad som egentligen gör idén till något av värde för dina tänkta kunder.

Business Model Canvas

Grunden för alla företag, oavsett fas, är en lönsam och hållbar affärsmodell. För att utveckla din affärsmodell kan du till exempel använda dig av Business Model Canvas. 

bottom of page