top of page

Samverkansprojekt 

Vi deltar i olika projekt med vår kompetens och bidrar till fortsatt utveckling i regionen inom en rad olika affärsområden.

Vi initierar, koordinerar och deltar olika samarbetsprojekt kring olika utmaningar tillsammans med lokala och nationella partners. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt, ökad attraktivitet och konkurrenskraft samt samhällsutveckling på lokal och regional nivå.

Inom projekten stimuleras utveckling och spridning av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovations- och företagsfrämjande åtgärder.

Hållbarhetsbild.jpg

Ett storskaligt livsmedelscentrum

Att lämna en hållbar värld till kommande generationer är en av vår tids största utmaningar och ligger helt i våra egna händer. Atrinova har sedan många år tillbaka verkat för att bereda en satsning i Regionen där hållbarhet och cirkulärt tänkande ligger i fokus. Syftet med projektet är att skapa arbetstillfällen på flera nivåer, stärka självförsörjningsgraden av livsmedel på nationell nivå men också genom skydda vårt klimat med tekniska lösningar som gör att cirkulering och upparbetning av restprodukter får positiva effekter.

Global Food Park står nu redo att påbörja arbetet med en etablering i Ankarsrum i Västerviks kommun. 

Pågående

P4 Kalmar

Stor satsning ska ge klimatneutral mat – och hundratals jobb

160519_5386_uniper_oskarshamn_edited.jpg

Vätgas – framtidens bränsle

Vätgas kommer inom kort börja levereras till extern part från anläggningen vid kärnkraftverket OKG i Oskarshamn, ett resultat från samverkan mellan OKG, Linköpings universitet och Atrinova Affärsutveckling.

bottom of page