top of page

Starta och driva företag

Hos Atrinova får du stöd och hjälp att utveckla din affärsidé för att kunna starta ett företag. Vi erbjuder kostnadsfri individuell rådgivning under sekretess och har också ett anpassat utbildningsprogram för dig som vill starta företag.

 

Vi har också ett brett nätverk av specialister om du behöver ha tillgång till expertkompetens. Vårt nyföretagarstöd är anpassat utifrån de behov som finns i våra medlemskommuner.

​​Har du en idé eller är i början av ditt företagsbyggande? 

Hos oss kan du prata med någon om hur du kan bygga ett företag kring din idé. Allt utgår ifrån din situation och dina behov där vår erfarenhet av att ställa de rätta frågorna kommer visa dig olika alternativ för att driva din idé framåt. 

Tillsammans jobbar vi fram svaret på dessa exempelfrågor som kommer behandlas under mötena:

 

  • Vilket kundbehov löser din idé?

  • Vem är din idealkund? 

  • Växer marknaden? Var? 

  • Hur fungerar branschen? 

  • Vad gör dig unik? Vilka är dina konkurrenter och var finns de? 

  • Hur ska du få lönsamhet i affären?

  • Hur ska du nå dina kunder? 

  • Vilka mål har du? Vad blir kritiskt för att nå dessa? 

  • Vilka finns i ditt värdenätverk? 

  • Vilka immateriella tillgångar har du? 


Hur många möten och hur ofta vi träffas bestäms tillsammans med din rådgivare och utgår från dina behov och vilken fas du befinner dig i.

Från idé till affärsidé till företag -vanligaste stegen på en företagsstart

Ibland kan vägen från idé till företag kännas lång och krokig. Atrinova hjälper dig i alla steg och förhoppningsvis gör vi resan både roligare samt lite rakare. Oavsett om du har en unik affärsidé, har identifierat ett tomrum på marknaden eller om du ser en möjlighet att göra något bättre än de företag som redan finns på marknaden så bör du diskutera med erfarna rådgivare.

Har du en idé du vill utveckla? Välkommen att träffa oss för kostnadsfri rådgivning
om hur du kan gå vidare.

KOM IGÅNG MED DIN IDÉ

Hur ska du tjäna pengar på din affärsidé? Vi hjälper dig sätta affärsmodellen, hitta teamet och finansieringen.

UTVECKLA DIN AFFÄRSIDÉ

STARTA DITT
FÖRETAG

Är det dags att registrera bolaget och dra igång verksamheten? Har du frågor kring allt det praktiska? 

bottom of page