top of page

Våra inkubatorsföretag

Atrinovas innovationsstöds- och inkubatorsverksamhet erbjuder kvalificerad affärsutveckling till såväl nya innovatörer som befintliga företag som vill utveckla nya produkter och tjänster. 

Här presenterar vi några av de företag som ingår i vår inkubatorsverksamhet.

bottom of page