top of page

Inkubatorsprogrammet

Varje år möter vi på Atrinova över 130 idéer. Av dessa väljer en del att söka till vår inkubator som är den del av vår verksamhet där vi har allra bäst förutsättningar att hjälpa till när det kommer till innovativa idéer med stor potential.

Under inkubationen får du och bolaget en skräddarsydd affärsutveckling med fokus på att ta idén och affären till nästa nivå. Du kommer att arbeta med våra egna affärsutvecklare men också med externa specialister.  

Vad är egentligen en innovation?

En innovation behöver inte enbart vara en ny produkt eller tjänst, utan kan även vara en ny process, en ny affärsmodell, eller ett nytt sätt att organisera sig på. Att vara först med något är svårt – du kan till exempel vara ute för tidigt, det tar tid att etablera ny teknik, och ju mer innovativ din idé är, desto större risk och sannolikhet är att det kommer ta längre tid innan idén blir lönsam. 

Rullstolidrottsman

Vad är en inkubator?

En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag.  Inkubatorn kan vara ett verktyg att skapa nya starka företag som utvecklar nya idéer och ny teknologi. Det medför att den kan bidra till att skapa nya jobb, verka som grund för företag som befinner sig i branscher med hög tillväxt vilket i framtiden genererar arbetstillfällen och näringslivsförnyelse.

kreativa tankar

Vår process 

ProcessinkuatorpilSVART.png

Ansök till programmet här

Uppfyller din idé något av följande:
Är detta första kontakten med oss

Tack för din ansökan!

bottom of page