top of page

Var finns pengarna?

​Utan pengar kan det vara svårt att förverkliga sin affärsidé och driva företag. Vi på Atrinova håller oss uppdaterade kring vilka finansieringsmöjligheter och stöd som finns. Vi skapar också möjligheter för våra företag att få in kapital så att de kan växa och utvecklas.

När du ska starta företag och finansiera upp din företagsidé behöver du tänka på att det kapital du har ska räcka över en längre tid. Du kan behöva planera för nödvändiga investeringar vid starten, det är också viktigt att ta hänsyn till att det kan dröja innan inbetalningarna börjar komma in. Ibland kan det behövas en mix av olika finansieringskällor för att hitta den mest optimala lösningen.

 

Exempel på finansieringskällor kan vara:

  • Eget kapital

  • Family, friends & fools

  • Stöd & bidrag

  • Banklån

  • Lån från Almi

  • Investeringskapital

  • Crowdfunding

Katharina.jpg

Kontakt
Katharina Hultgren

070-378 69 57

katharina.hultgren@atrinova.se

Behöver ditt företag låna pengar?

Om ditt företag behöver låna pengar för att komma igång eller för en investering så är banken och Almi två vanliga parter.

Men att få lån beviljat av banken eller Almi är inte alltid helt enkelt. 

Här har vi listat några saker som kan vara viktiga att tänka på: 

Betalningsförmågan

Kan företaget betala av lånet, det gäller även räntan och inom rimlig tid. 

Säkerheter

Vid samtal om lån pratar man ofta om säkerheter, det kan vara privata säkerheter, varulager, inventarier och kundfordringar. 

Din affärsidé

Det är viktigt att din långivare tror på din affärsidé och en bra grund är att den ska vara enkel att förstå.  Därför är det viktigt att du är tydlig och att du kan förklara på ett trovärdigt sätt. Förbered dig ordentligt – både muntligt och skriftligt. Förbered dig även genom att ta med en budget och potentiella avtal med framtida kunder.

Hos Almi finns mallar på budget och affärsplan.

Lån genom Almi skiljer sig lite från banken då de oftast är beredda att ta större risk.  Däremot kan räntan vara något högre i jämförelse med din vanliga bank på grund av risken. 

Behöver du bollplank?

Vi på Atrinova försöker hela tiden hålla oss ajour med vilka finansieringslösningar som kan vara aktuella för dig som ska starta eller driver företag. Använd oss gärna som bollplank både för att ta fram en finansieringsplan och hitta rätt.

Det finns en mängd olika stöd att söka som ny företagare och här är ett antal exempel på aktörer som kan erbjuda detta.

 

Leader: Kustlandet/Astrid Lindgrens hembygd – vissa entreprenörsskapscheckar är öppna att söka för nyföretagare

 

Region Kalmar län : Region Kalmar ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

 

Almi: Riskvilliga lån och affärsrådgivning till små och medelstora företag

 

Hitta investerare

För att kunna ta steget från idé till lönsamt företag krävs många gånger både pengar och rätt kontakter och nätverk.  Vi kan hjälpa till att hitta investerare som kan bidra med såväl kapital som erfarenheter och nätverk som hjälper dig att lyckas. 

Investerare Sydost kan hjälpa till med finansieringen 

Är du företagare som står inför tillväxt, söker kapital och kompetens – då kan Investerare Sydost vara intressant för dig.  Investerare Sydost är en mötesplats och investeringsforum i Sydostregionen där investerare och entreprenörer möts.

Om Investerare Sydost

Investerare Sydost är en non-profit organisation som hjälper entreprenörer med tillväxtbolag att träffa nätverkets privatinvesterare. Nätverket består av investerare som är personer som privat eller via sitt bolag går in och investerar i tidiga tillväxtbolag i expansionsfas. Nätverket drivs i huvudsak ideellt. Nätverket har startat med hjälp av Atrinova Affärsutveckling, Connect Sydost, Företagsfabriken i Kronoberg AB, Kalmar Science Park AB, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Kronoberg, Tillväxtverket och Videum AB.

bottom of page