top of page
Glödlampa

Atrinovas vision och verksamhetsidé

Vision

Atrinova ska vara en självklar partner inom innovation och utveckling för en värdeskapande, hållbar tillväxt och utveckling.


Verksamhetsidé

Atrinovas verksamhetsidé är:


” Att vara en viktig resurs från idé till etablering för långsiktig hållbar tillväxt och företagande”

Atrinova arbetar för

  1. att främja och koordinera etablering av fler företag 

  2. inkubator- och demoverksamhet samt avknoppningar med profil mot kunskapsintensiv och högteknologisk verksamhet.

  3. kommersialisering av forskningsresultat utifrån de projekt som bedrivs i regionen.

Bolagets ändamål med verksamheten är att arbeta för ett mångsidigt näringsliv i den region som ägarföreningens medlemmar finns lokaliserade. Verksamheten bygger på Triple-Helixmodellen, där akademi, näringsliv och samhälle samverkar.

bottom of page