top of page
Underjordisk

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter på Atrinova Affärsutveckling AB.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 infördes den allmänna dataskyddsförordningen. Det är en ny lag för dataskydd. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur vi hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du använder våra tjänster.

Dataskyddsförordningen kallas ibland kort för GDPR vilket står för General Data Protection Regulation och ersätter det som idag är Personuppgiftslagen, PuL. Den nya regleringen införs samtidigt i hela EU den 25 maj 2018.

Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa din rätt till skydd av dina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Ett annat mycket viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och därmed lägga grund för en ökad digitalisering inom EU.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Atrinova verkar för att stärka regionens utveckling genom innovationsstödjande verksamheter, detta gör vi genom bland annat rådgivning, kompetensutvecklingsaktiviteter, informationsspridning samt att vi tillhandahåller en plattform för möten och erfarenhetsutbyten.
Vi behöver spara personuppgifter för att kunna planera, genomföra och följa upp verksamheten och genom detta kunna ge ett relevant erbjudande till våra intressenter.
Bild- och filmmaterial samlas in för att kommunicera vår verksamhet, för dokumentation och för att marknadsföring. Materialet används endast av och för Atrinovas verksamhet och kan publiceras på Atrinovas webb, sociala mediekanaler samt utskick och flyers. Individer utpekas aldrig enskilt i denna typ av material utan deras samtycke.

Vad uppgifterna används till?

• Medlemsregister
• Register över samarbetsavtal
• Inför events; deltagarlistor, utvärderingar, information, fakturering
• Kontaktuppgifter till personer i vår styrelse samt för publicering på Atrinovas webb.
• Marknadsföring av kommande aktiviteter eller presentationer av genomförda aktiviteter.
• Informationsspridning vid utskick av nyhetsbrev och sociala medier.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Nedan är en sammanställning av de typer av data vi hanterar i olika sammanhang. En individ kan ingå i flera kategorier. Om du är intresserad av att veta vilka uppgifter vi har om dig är det bara att kontakta oss på Atrinova.

• Förnamn och efternamn
• Email
• Telefonnummer
• Organisationstillhörighet
• Postadress till individens arbetsplats
• Faktureringsadress till individens arbetsplats
• Eventuell medverkan i Atrinovas styrelse
• Eventuell koppling till samarbetsavtal

Rutiner för borttagning av uppgifter

Alla personuppgifter som hanteras av Atrinova sparas bara så länge som Atrinova har behov av uppgifterna för att driva verksamheten. Historik i form av mötesagendor, presentationer, program och dylikt är av största vikt för att utveckla verksamheten och inte upprepa tidigare aktiviteter och därför sparas de på obestämd tid.
Vid önskemål raderas all data ur våra register. Personuppgiftsdata som har samlats in för events raderas senast tre år efter genomfört event.


Om du inte längre vill finnas kvar i våra register äger du alltid ”rätten att bli glömd” genom att kontakta oss, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Rutiner kring spridande av uppgifter till tredje part

Din integritet är en prioritet för oss, din information lagras säkert hos oss och vi delar INTE din information med någon annan organisation utan ditt samtycke.

Kontaktuppgifter till ansvarig för personuppgifter Atrinova

Ansvarig för hanteringen av personuppgifter på Atrinova är Katharina Hultgren och nås via
mail: katharina.hultgren@atrinova.se

bottom of page