top of page

Samverkan en nyckel till framgång

Uppdaterat: 8 mars 2022

Vätgas kommer inom kort börja levereras till extern part från anläggningen vid kärnkraftverket OKG i Oskarshamn, ett resultat från samverkan mellan OKG, Linköpings universitet och Atrinova Affärsutveckling.


Redan 2017 påbörjades diskussioner mellan Atrinova Affärsutveckling och OKG om att utveckla den befintliga vätgasanläggningen vid kärnkraftverket. En förstudie om dess affärsmöjlighet togs fram i samarbete med Linköpings universitet som Visade att det fanns en framtida potential att börja sälja vätgas.


Att satsningen nu realiseras är något som välkomnas av akademin.


- Vätgas ligger rätt i tiden och är välkommet ur ett hållbarhetsperspektiv, både vad gäller utnyttjande av elproduktion samt det faktum att vätgas kommer att vara en del av Sveriges och Europas väg mot fossilfrihet, säger Jacob Rehme, professor, Linköpings universitet.


Precis som förstudien visade så fanns en framtida potential för vätgas på OKG. Det är verkligen jätteroligt att vi nu har kunnat göra verklighet av affärsidén med extern försäljning av vårt överskott av fossilfri vätgas. Eftersom OKG har både kompetens och infrastruktur så finns alla möjligheter att utvidga affären ytterligare framgent. Tillsammans med vår ägare Uniper pågår lokala samarbeten kring omställning av fossila bränslen, där vätgas är ett alternativ, säger Jenny Wirandi, OKG


Atrinova stöttar såväl nya som befintliga företag i regionen och arbetar med koordinering och affärsutveckling i flera stora projekt.


- Samverkan är nyckeln för framgång och detta är ett jättebra exempel på hur Atrinovaplattformen kan användas för koordinering och samverkan mellan företag, universitet och offentliga aktörer. Det är roligt att vi nu kan se att det gett resultat. Vi vill stötta alla goda initiativ som kan bidra till utvecklingen av vår region och vätgas är ett framtidsbränsle som har stor utvecklingspotential, säger - Katharina Hultgren, Verksamhetsledare Atrinova AffärsutvecklingComments


bottom of page