top of page

On Pointigo används idag som ett nav i byggprojekt värda hundratals miljoner kronor


Vad gör ert företag? Solid Web & Digital Tools AB motverkar resursslöseri i projektarbete, genom att utveckla och sälja On Pointigo, ett digifysiskt projektstöd som skapar en tvingande struktur för alla projektdeltagare. On Pointigo används idag som ett nav i byggprojekt värda hundratals miljoner kronor. Syftet med On Pointigo är att lösa upp tid, hinna mer och uppnå mål med mindre resurser. Detta sker genom glädje och struktur. Glädje på så sätt att människor som presterar bra och blir sedda mår bra. Struktur genom att On Pointigo med sin metodik gör att allt projektarbete följer ett tydligt och pedagogiskt mönster. Alla vet vad de ska göra och varför det ska göras, vem de ska göra det tillsammans med och när det ska vara klart. Framdrift i projektet skapas genom att alla arbetar mellan möten och inte under möten. Det digifysiska upplägget gör att projektarbetet kan ske fysiskt, digitalt eller som hybridmöten med bibehållen struktur.

Hur hjälpte Atrinova er?

On Pointigo föddes under Atrinovas idéjakt 2014 då grundaren Magnus Pettersson, som arbetar som projektledare med stora byggprojekt, utifrån en frustration över ineffektivitet i projekt i kombination med en avsaknad av bra digitala hjälpmedel formulerade en idé på en innovation. Med stöd ifrån Atrinova utvecklades därefter detta embryo på en affärsidé till att 2017 vara så pass verifierad att Magnus startade Solid Web & Digital Tools AB och påbörjade satsningen på att utveckla On Pointigo. Atrinova har hela tiden varit med och stöttat utvecklingen av företaget.

Vilka är ert bästa tips till andra som skall starta företag?

Vårt bästa tips till den som ska starta ett företag utifrån en innovativ affärsidé är att ta hjälp av personer och organisationer som är specialister på att stödja sådana processer. Ytterligare ett tips är att ha en positiv och drivande inställning samtidigt som man har en medvetenhet om att saker alltid tar mer tid än planerat. Att se till att man har ett team med olika typer av kompetenser och personligheter är viktigt när man både ska agera långsiktigt och kortsiktigt samt hantera möjligheter och risker.

Hur ser framtiden ut för ert företag?

Framtiden för företaget ser mycket ljus ut. Efter flera års utvecklingsarbete har vi nu en fullt fungerande Version 1.0 som används i stora byggprojekt. Vår största kund, som varit med oss sedan testfasen, är ett av Sveriges absolut största byggbolag och under 2022 skriver vi ett avtal med dem för att de ska kunna använda On Pointigo i många fler projekt framöver. När avtalet är klart och vi kan gå publikt med det, så kommer vår största utmaning vara att hantera efterfrågan organisationsmässigt. Därför kommer vi att söka under kvartal tre 2022 att söka riskkapital för att få en hävstångseffekt och kunna börja bygga upp en organisation med anställda. Visionen är att 2027 vara det världsledande projektstyrningsverktyget för alla branscher.

Kommentare


bottom of page