top of page

Satsningen ska ge klimatneutral mat – och hundratals jobb

Äntligen kan vi offentliggöra att etablering av ett storskaligt cirkulärt livsmedelscentrum i regionen är på gång . Företaget Global Food Park nu tecknat en överenskommelse med Linköpings stift om att få arrendera ett stort markområde utanför Ankarsrum i Västerviks kommun för sin kommande etablering. Projektet står nu färdigt att starta upp och med spänd förväntan ser vi fram emot första spadtaget som kommer uppmärksammas både på regional och nationell nivå. Inom anläggningen, som fullt utbyggd motsvarar en yta på hundratals fotbollsplaner, planeras nu anläggningar för tomat- och laxodling tillsammans med en större solcellspark. På sikt kan det generera hundratals arbetstillfällen och försörja stora delar av Sverige med klimatneutrala inhemska livsmedel.

" Efterfrågan på klimatsmart och hållbart producerad mat ökar hela tiden och ett stort behov finns av en ökad självförsörjning av livsmedel för att minska vår sårbarhet. Atrinova har arbetat med konceptet sedan flera år tillbaka och bidragit med sin kompetens, sina nätverk och koordineringsstöd. Det har under åren genomfört en mängd olika insatser för att utreda förutsättningarna och förbereda en etablering och det är glädjande att idag äntligen se att detta bär frukt" , säger Katharina Hultgren, verksamhetsledare Atrinova

" Att vår kommun är på tårna för nya satsningar och har förutsättningar för detta leder till mycket gott. Initiativet är ett första resultat genom vårt nya medlemskap i Atrinova, ett innovationsnätverk i norra Kalmar län", säger Ulf Kullin, Västerviks kommun.


Tillsammans med våra grannkommuner har vi en intressant arbetsmarknad för nya innovationer inom matproduktion. Våra samarbeten med högskolor och universitet runt om i Sverige kan ge ytterligare spinn-off-effekter längre fram.


Comments


bottom of page