top of page

Södra är ny partner i Atrinovas ägarförening Trinova

Uppdaterat: 18 feb. 2022


Ägarföreningen bakom Atrinova Affärsutveckling utökas med ytterligare ett medlemsföretag i form av Södra Skogsägarnas ekonomiska förening. Föreningen finns för att driva olika utvecklingsfrågor i regionen för ett bredare och starkare näringsliv och den har en styrelse bestående av representanter från flera stora företag, kommuner och akademiska aktörer.


- Vid Södra i Mönsterås är tre av fyra affärsområden representerade och vi ser goda möjligheter att bidra med kompetens inom Trinova och att inspireras i vårt utvecklingsarbete där fokus inte minst ligger inom området att maximera de gröna värden som kan utvinnas av våra medlemmars skogar säger Johan Sjögren, Logistik och kombinatsutvecklingschef vid Södra Cell Mönsterås, och styrelsemedlem i Trinova.


- Som ordförande i Trinova är jag jätteglad att vi nu har med Södra i vår förening. Södra är en stor aktör med ett verksamhetsområde som passar väl in i omställningen mot ett mer hållbart samhälle som kommer att vara ett centralt utvecklingsområde det kommande årtiondet, säger Jöns Wahlström, VD Oskarshamn Energi.


Södra, grundat 1938, är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar och 3 100 medarbetare. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Södra är en av de största producenterna i Europa av massa för avsalumarknaden och har en av Europas största sågverksrörelser. Det finns fyra affärsområden. Massabruket i Mönsterås ingår i Södra Cell, där den huvudsakliga produktionen är pappersmassa men även flera gröna restprodukter som utvinns ur processen.


- Vi välkomnar verkligen Södra som medlem i ägarföreningen Trinova där vi tillsammans krokar arm för att gemensamt stötta både det befintliga och det nya näringslivet i regionen säger Katharina Hultgren, verksamhetsledare Affärsutveckling.댓글


bottom of page