top of page

Är du aktuell för en innovatationscheck?

Uppdaterat: 31 mars 2022

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att ta del av Innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Nedan kan du läsa mer om hur du ansöker, vilka villkor som finns samt vad du kan använda checkarna till.

Comments


bottom of page