top of page

InfoJee Artwork sätter konstnärerna i fokus digitalt

Shahzada Khurram driver företaget NSE AB som stöttas med affärsrådgivning från Atrinova. Han har sett hur extremt duktiga, men fattiga konstnärer i Pakistan får sälja sin konst på gatan för endast ett fåtal kronor. Därför har företaget skapat en plattform – InfoJee Artwork som för samman konstgallerier och konstnärer över hela världen. InfoJee Artwork är en del i ett digitalt ekosystem (Art, culture & tourism) som företaget har skapat.


Konstnärer över hela världen, särskilt i mindre städer och länder i tredje världen har hög kompetens inom sitt område. Konst har blivit deras hobby eftersom den i dagsläget inte kan hjälpa dem att föda sina familjer. Ungefär 85 % av konst- och hantverksgemenskapen har nästan ingen direkt tillgång till marknaderna och flesta av dem är digitalt fattiga, vilket ökar deras nackdel. Mellanhänder nyttjar detta genom att köpa konst extremt billigt direkt av skaparen, för att sedan sälja det vidare för stora summor i storstäderna.

För att bekämpa detta har företaget skapat InfoJee Artwork som med sin inkluderande modell ger alla en lika chans. För att snabbt nå ut med konceptet har företaget fokuserat på Universiteten i Pakistan. Där finns det många människor som inte har en möjlighet att nå ut med sin konst. Därför har i tre universitet i Pakistan involverats i InfoJee Artwork, varav två är enbart för kvinnor. En första utställning hölls under sommaren där flera konstverk såldes. Konstnärerna fick behålla 90 procent av intäkterna.

InfoJee Artwork Släpptes i mars 2022 i Sverige där Mönsterås Kommun tog initiativet till att starta upp ett digitalt konstgalleri för de lokala konstnärerna.

Företaget fortsätter att expandera i Pakistan och målet är att tillhandahålla en global digital plattform som alla har tillgång till, oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar. InfoJee Artwork planeras nu att spridas tillsammans med övriga delar av konceptet InfoJee, i fler länder.


InfoJee Artwork Släpptes i mars 2022 i Sverige där Mönsterås Kommun tog initiativet till att starta upp ett digitalt konstgalleri för de lokala konstnärerna. Kommunen var sedan tidigare involverade i det digitala ekosystemet för konst, kultur och turism – InfoJee, genom att man i kommunen använt InfoJee QR-koder som ger besökare/turister autentiska uppgifter på flera språk, gällande de historiska och kulturella platser och byggnader som finns i kommunen.


InfoJee Artwork anordnar nu en virtuell konstutställning där konstnärer kan donera konst som vem som helst kan köpa. Målet är att samla in pengar till översvämningsdrabbade områden i Pakistan.Comments


bottom of page