top of page

Atrinova har i uppdrag av Vinnova att förmedla ip-checkar till regionens företag.Företag som har nytta av en immaterialrättsstrategi är:

  • Företags som vill skydda sina mjuka tillgångar och skapa en starkare affär

  • Företag som söker investerare eller som planerar att sälja sitt bolag

  • Företag som är innovativa och vill utvecklas både på befintlig marknad och nya

  • Etablerade företag som har egna produkter

Vad är immateriella tillgångar?

Immateriella tillgångar kan delas upp i ekonomiska och tekniska data det kan exempelvis vara ritningar, information om kunder och leverantörer, affärsplan, patent, varumärke med mera.


Vi vill tipsa om ett seminarium från Svenskt näringsliv som publicerats på Youtube under våren 2023. Du hittar den här: Digital innovation - en immaterialrättslig utmaning.


Kontakta Atrinova Affärsutveckling om du vill ha hjälp att utreda dina immateriella tillgångar och se ifall ditt företag kan ansöka om en IP-check.

Utarbetande av ett så kallad immaterialrättsstrategiarbete följer Vinnovas/PRV:s struktur. De företag som är intresserade får först träffa en specialist på IP Strategier på ett förutsättningslöst möte innan beslut om att söka ett projekt görs. På det mötet får ni en mer detaljerad bild av vad en IP-strategi kan innebära för er.

En immaterialrättsstrategi ger ofta möjlighet att på sikt:

  • Visa företagets immateriella tillgångar gentemot potentiella finansiärer

  • Identifiera eventuella intrångsrisker i andras patent

  • Identifiera intressant teknik inför egen produktutveckling

  • Ger tillgång till en konkret åtgärdslista inför er egen verksamhetsutveckling

Underlaget kan användas som beslutsunderlag för styrelsen och kan konkret handla om att uppdatera affärssystemet, förnya CAD-systemet, se över patenten, nya marknader osv.

コメント


bottom of page