top of page

Är ditt företag i behov av kapital?Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 17 oktober tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital.


För vem? - För företag som växer och behöver kapital för att nå ut på större marknader eller utöka organisationen, med mera. I första hand bolag i Kalmar- och Kronobergs län.

- Mindre bolag med stor potential att växa där privatinvesterares medel kan vara avgörande för att verksamhetens produkter och tjänster ska nå ut nationellt och gärna internationellt. - Det ska finnas klara strategier och planer för hur företaget ska utvecklas och ett kapitalbehov mellan 1-5 mkr, har ibland varit upp till 10-15 mkr.


I dessa fall kan investeringsträffen vara något för ditt företag! Investeraren erhåller ägande i bolaget som motprestation för att satsa kapital i bolaget.


Om investerare sydost

I Sydostregionen finns nätverket Investerare Sydost med omkring 200 personer registrerade som är intresserade av att gå in som investerare och delägare i tillväxtbolag. Nätverket arrangerar möten mellan investerare och tillväxtföretag i sydost som söker kapital och kompetenspartners.


Info / kontakt

Mats Olsson

070-521 16 94

コメント


bottom of page