Inkbubatorsföretaget Minerals By Nordic

Varför startade ni företag?

Vi skapade inte vårt företag för vår skull, vi skapade det för våra bästa vänner, djuren. Vår passion ligger i att  förbättra hästars hälsa. 

Hur hjälpte Atrionova dig?

Atrinova har coachat oss, delat med sig av sitt kontaktnät och vi har fått hjälp av riktigt bra konsulter inom affärsutveckling och en som är proffs på e-handel. Det har betytt jättemycket för oss och lett till utveckling och tillväxt i företaget.

minealrsnybuldweebb.jpg

Inkbubatorsföretaget On Pointigo

Varför startade ni företag?

On Pointigo används idag som ett nav i byggprojekt värda hundratals miljoner kronor. Syftet med On Pointigo är att lösa upp tid, hinna mer och uppnå mål med mindre resurser. Detta sker genom glädje och struktur. Glädje på så sätt att människor som presterar bra och blir sedda mår bra. Struktur genom att On Pointigo med sin metodik gör att allt projektarbete följer ett tydligt och pedagogiskt mönster.

Hur hjälpte Atrionova dig?

On Pointigo föddes under Atrinovas idéjakt 2014 då grundaren Magnus Pettersson, som arbetar som projektledare med stora byggprojekt, utifrån en frustration över ineffektivitet i projekt i kombination med en avsaknad av bra digitala hjälpmedel formulerade en idé på en innovation. Med stöd ifrån Atrinova utvecklades därefter detta embryo på en affärsidé till att 2017 vara så pass verifierad att Magnus startade Solid Web & Digital Tools AB och påbörjade satsningen på att utveckla On Pointigo. Atrinova har hela tiden varit med och stöttat utvecklingen av företaget.