top of page

1 juni - Välkommen till en inspirerande lunch för dig som driver företag


Välkommen på en extra insatt företagslunch med ett ämne som många företagare undrar över – stöd och finansiering för dig som driver eller just har startat ditt företag. Kanske söker du nytt kapital och vill veta mer om regionens olika företagsstöd. Kanske driver du företag på landsbygden och vill veta vilka möjligheter som finns för dig? Välkommen att mingla och träffa andra företagare och experter på ämnet. Vi bjuder på lunch och lovar ett innehåll som stärker er som företagare.


Lyssna till....

- Johanna Larsson från Region Kalmar län som berättar om hur stödsystemet är uppbyggt och vilka olika företagsstöd finns det i Kalmar län.

- Kristina Hägg-Blecher, Landsbygdsutvecklare. Möjligheter för företag på landsbygden.

- Jan Gustavsson, Röda stugan. En inspirerande historia och smarta tips om att använda sina pengar på för att växa som företagare.

Anmälan: Senast den 25 maj.

Dag: 1 juni kl. 11.00 - 13.00.

Var: Varvsgatan 15, lokal Castor. Kan du inte delta fysiskt så kan vi fixa det digitalt för dig.


Varmt välkommen! Arrangörerbottom of page